Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Phòng thí nghiệm

Thiết bị kiểm tra độ bền ma sát TN
Giá : Liên Hệ

Thiết bị nhuộm sợi cao áp TN
Giá : Liên Hệ

Cân kỹ thuật Phòng thí nghiệm
Giá : Liên Hệ

Thiết bị TN kiểm tra độ co khi giặt
Giá : Liên Hệ

Thiết bị TN kiểm tra độ thấm của vải
Giá : Liên Hệ

Máy TN hồ - nhuộm sợi
Giá : Liên Hệ

Hệ thống pha màu tự động
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm Jigger thí nghiệm
Giá : Liên Hệ

Máy kiểm tra mẫu đan tự động
Giá : Liên Hệ

Thông báo
Giá : Liên Hệ