Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Bộ chỉnh khoảng cách LK

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 

Bộ phận định khoảng cách khổ vải

Sử dụng cho các máy định hình LK , Taiwan & Trung quốc khác ... Các chức năng tương tự hàng của EL

 

Xuất xứ :  Trung quốc /  Taiwan

--------------------------------------------

Rate :  A  |  B+  B  |  C

Khi cần tìm phụ tùng cho các máy nhãn hiệu khác,

Xin mời xem tiếp tại đây :    www.phutungdetmay.com