Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Kep bien

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 

KẸP BIÊN VẢI

Dùng cho các máy liên tục : đốt lông, tẩy, căng bóng, nhuộm, định hình, hoàn tất, cán bóng ...

Có các loại : kẹp biên điện, kẹp biên khí nén ...

 

Liên hệ :  ncsc.vn@gmail.com  |  +84 376 422 968

Made in China

-------------------------------

Rate :  A  |  B+  B  |  C

Xem thêm, mời bấm vô đây !