Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Máy gấp đôi khổ vải (n)

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 

MÁY GẤP ĐÔI KHỔ VẢI 

DẠNG CUỘN  &  DẠNG TẤM

 

DẠNG CUỘN

 

 

DẠNG TẤM

 

Made in China

----------------------------------

Đánh giá :  A  |  B++  B  |  C

 

Xem chi tiết , mời bấm vô đây  !!