Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Đơn hàng dệt may, da giày sẽ tăng đột biến ?

NCS News - 2018-07-12 Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã khai mào. Các đơn hàng sẽ dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh cuộc chiến thương mại có thể giúp kim ngạch xuất khẩu dệt may, da giày Việt nam tăng vọt. Chi phí nhân công cạnh tranh, m

 

 
Thị trường Mỹ hiện chiếm khoảng 47% kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam và tỉ lệ này với mặt hàng da giày là 37%. Do đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang và mở rộng thêm nhiều lĩnh vực sẽ tác động đáng kể lên hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam...
 
 
 
 
View more, please click here!