Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Cách đặt hàng

 
 
Người mua cần :
 
+ Đối với phụ tùng thay thế :
 
- Xác định đúng loại máy đang sử dụng gồm : tên máy, model ( đời máy ), hãng sản xuất ...
- Tên phụ tùng ( tiếng Anh) kèm tiếng Việt, mã code (code number of catalogue) hoặc mã số chỉ dẫn trên trang web ...
- Số lượng cần mua ,
- Chuẩn bị sẵn hình ảnh, mẫu vật để kiểm tra đối chiếu .
 
Ví dụ : Máy dệt khí Toyota JAT 600/ 610  Flix Blade L5100/ L5200   956.104.243  20 cái
...
 
+ Đối với máy, thiết bị  :
 
Ghi rõ theo chỉ dẫn trên trang web
 
 
Và gởi tới chúng tôi qua email :    ncsc.vn@gmail.com  hoặc nhập trực tiếp vào form Liên hệ.
 
ncsc.com.vn  sẽ trả lời khi khách hàng gởi thông tin đầy đủ.  
Một bản copy nội dung đặt hàng sẽ được chuyển tới hộp thư do khách hàng cung cấp.
 
Để có tư vấn, xin hãy sử dụng email : support@ncsc.com.vn   hoặc
gọi cho số điện thoại nóng :  0376 422 968  hoặc   0084 376 422 968.
 
Quý khách cũng có thể để lại tin nhắn, sau đó chúng tôi sẽ liên hệ lại.
 
ncsc.com.vn