Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Dệt

Phụ tùng máy dệt
Giá : Liên Hệ

Lamen
Giá : Liên Hệ

Dây go PP
Giá : Liên Hệ

Lược máy dệt
Giá : Liên Hệ

Băng nỉ quấn trục
Giá : Liên Hệ

Lược máy mắc - hồ sợi
Giá : Liên Hệ