Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Máy đã qua sử dụng

M.in lưới trục Hong Kuang (s)
Giá : Liên Hệ

M.định hình Đức- HK (s) - K2500
Giá : Liên Hệ

M. định hình LK (s) - K2300
Giá : Liên Hệ

M. dệt Picanol (s) - K1900
Giá : Liên Hệ

M. định hình LK (s) - K1900
Giá : Liên Hệ

Picanol (s)_GF
Giá : Liên Hệ

M.in lưới trục DAEYANG (s)
Giá : Liên Hệ

Máy định hình HQ K2400 (s)
Giá : Liên Hệ

Máy dệt khí Picanol (s) - K1900
Giá : Liên Hệ

Máy định hình Taiwan (s) - K3200
Giá : Liên Hệ

Máy in lưới trục Stork RD8 ID (s)
Giá : Liên Hệ

Máy dệt khí Toyota JAT 710 (s)
Giá : Liên Hệ