Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Máy đã qua sử dụng

Máy dệt kiếm Taiwan (s)
Giá : Liên Hệ

Máy dệt khí Toyota JAT 610 (s)
Giá : Liên Hệ

Máy kiếm dệt khăn IWAMA SY-650 JP (s)
Giá : Liên Hệ

Máy in lưới phẳng Taiwan (s)
Giá : Liên Hệ

Máy cán bóng - (s)
Giá : Liên Hệ

Máy dệt lưới TQ (s)
Giá : Liên Hệ

Máy mắc sợi (u)
Giá : Liên Hệ

Máy định hình IL SUNG - Korea (s)
Giá : Liên Hệ

Máy định hình Babcock - Germany (s)
Giá : Liên Hệ

Máy dệt khí Toyota JAT 710 W3400 (s)
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm Jigger nhiệt độ cao (s)
Giá : Liên Hệ