Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Máy dệt

Máy dệt khí Toyota JAT 810
Giá : Liên Hệ

Máy dệt nước SDL 862 (n)
Giá : Liên Hệ

Máy dệt nước RYL (n)
Giá : Liên Hệ

Máy dệt khí XY810
Giá : Liên Hệ

Máy dệt kiếm RFRL-20
Giá : Liên Hệ

Máy dệt khí Tsudakoma ZAX9200 master
Giá : Liên Hệ

Máy kiếm dệt khăn HST50
Giá : Liên Hệ

Máy dệt khí HQF JA91
Giá : Liên Hệ

Máy dệt kiếm KT566
Giá : Liên Hệ

Máy khí dệt băng gạc WH 708
Giá : Liên Hệ

Máy dệt nước SD822
Giá : Liên Hệ

Máy kiếm dệt khăn V7M
Giá : Liên Hệ