Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Máy hoàn tất

Máy cán bóng (new)
Giá : Liên Hệ

Máy coating HQ (n)
Giá : Liên Hệ

Máy sanfor (n)
Giá : Liên Hệ

Máy sanfor - Korea (n)
Giá : Liên Hệ

Máy cán in hoa
Giá : Liên Hệ

Máy compact vải dệt kim tròn (n)
Giá : Liên Hệ

Máy compact vải dệt kim xẻ khổ (n)
Giá : Liên Hệ

Máy mài sợi carbon MM
Giá : Liên Hệ

Máy mài vải trục sợi carbon MW
Giá : Liên Hệ