Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Máy mới

M.in lưới trục TQ (new)
Giá : Liên Hệ

Máy in lưới trục TQ (new)
Giá : Liên Hệ

Máy cuộn kiểm HQ (new)
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm Jigger HT (n)
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm gián đoạn TQ (new)
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm gián đoạn HQ (new)
Giá : Liên Hệ

Máy cán bóng (new)
Giá : Liên Hệ

Máy đốt lông (n)
Giá : Liên Hệ

Máy in lưới trục ND-4
Giá : Liên Hệ

Máy định hình FM 788 (n)
Giá : Liên Hệ

Máy hấp vải KD 420 (n)
Giá : Liên Hệ

Máy định hình HQ (n)
Giá : Liên Hệ