Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Máy nhuộm

Máy nhuộm Jigger HT (n)
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm gián đoạn TQ (new)
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm gián đoạn HQ (new)
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm sản phẩm may mặc (n)
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm cuộn ủ (n)
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm sợi nhiệt độ cao
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm sợi cao áp SS241 A/B
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm Jigger nhiệt độ thường
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm Jigger nhiệt độ cao
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm vải HTHP
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm sợi con dạng phun
Giá : Liên Hệ

Máy nhuộm hồng ngoại cỡ trung(n)
Giá : Liên Hệ