Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Phụ trợ

Máy cuộn kiểm HQ (new)
Giá : Liên Hệ

Máy mắc sợi (n)
Giá : Liên Hệ

Máy gấp đôi khổ vải (n)
Giá : Liên Hệ

Máy mắc sợi phân băng (n)
Giá : Liên Hệ

Máy kiểm cuộn (n)
Giá : Liên Hệ

Máy kiểm cuộn & xẻ khổ (n)
Giá : Liên Hệ

Máy gấp xếp vải tự động (n)
Giá : Liên Hệ

Máy mắc phân băng (n)
Giá : Liên Hệ

Máy đóng gói cuộn vải tự động (n)
Giá : Liên Hệ