Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Phụ tùng máy dệt

Trục dệt
Giá : Liên Hệ

PT máy dệt khí Toyota JAT 600/610/710/500/
Giá : Liên Hệ

PT máy dệt khí Toyota JAT 600/610/710/500_E
Giá : Liên Hệ

PT máy dệt khí Tsudakoma ZA 203 / 205 / 209
Giá : Liên Hệ

PT máy dệt khí Tsudakoma ZA 203 / 205 / 209_E
Giá : Liên Hệ

Bộ phận cấp sợi điện tử
Giá : Liên Hệ