Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Phụ tùng máy định hình

3 ngon_GF
Giá : Liên Hệ

Bánh xe đè vải
Giá : Liên Hệ

Bộ chỉnh khoảng cách LK
Giá : Liên Hệ

Bộ căng vải LK
Giá : Liên Hệ

Bộ mở khổ LK
Giá : Liên Hệ

Phụ tùng máy định hình (n)
Giá : Liên Hệ

Bộ phận cắt biên vải
Giá : Liên Hệ

Bộ ép padder (n)
Giá : Liên Hệ