Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Trang - Thiết Bị

Máy thí nghiệm nhuộm liên tục (n)
Giá : Liên Hệ

Bàn căng lưới khí nén
Giá : Liên Hệ

Bàn căng lưới phẳng 01
Giá : Liên Hệ

Thiết bị ép đầu trục lưới
Giá : Liên Hệ

Kẹp căng lưới phẳng
Giá : Liên Hệ

Máy khắc trục lưới
Giá : Liên Hệ

Thiết bị lên keo lưới phẳng
Giá : Liên Hệ

Lên keo trục lưới
Giá : Liên Hệ

rua truc 02_GF
Giá : Liên Hệ

Tủ sấy trục
Giá : Liên Hệ

Khuay mau in
Giá : Liên Hệ

M. nhuộm TN (n)
Giá : Liên Hệ