Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese
slide 13 -10 nam side 11 Slide 1 Slide 4 Slide 2

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Trục dệt

Bộ ép 2-3 trục

Phụ tùng máy định hình (n)

Phụ tùng máy in lưới trục RD8-RD4-RD3

Máy sấy vải (n)

Bộ kiểm soát nhiệt độ HG2008

Nồi hấp tiệt trùng

Trang :  1 2 3 >  Last ›