Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Bơm dầu bôi trơn

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 

 

 

BƠM DẦU BÔI TRƠN 

 

Giới thiệu
 
Theo chế độ điều khiển, dòng bơm dầu bôi trơn mỏng BT / BM có thể được chia thành bốn loại (loại A, B, C và loại R) .
Theo phương pháp điều khiển , nó có thể được chia thành: bơm bôi trơn điện trở và chủ động.

Với mức chất lỏng, cảm biến áp suất, động cơ BT series là động cơ được che kín; bảo vệ khi nhiệt độ cao và bảo vệ quá tải; Động cơ BM series là động cơ cảm ứng, hoạt động bền vững.

 
 
Made in China
-------------------------------
Rate :  A  |  B+  B  |  C
 
Xem thêm, xin vui lòng bấm vào đây!