Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Cảm biến nhiệt

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 

 

CẢM BIẾN NHIỆT 

 

*Các loại cảm biến nhiệt độ PT

Cảm biến nhiệt độ 2 dây

Cảm biến nhiệt độ 3 dây

Cảm biến nhiệt độ 4 dây

Cảm biến đo mức chất lỏng

Nhiều loại khác nữa ...

 

Xem thêm, mời click vô đây !