Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Rờ le dò màu

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 

Sử dụng cho máy in hiệu Stork RD IV và tương đương.

Tự động điều chỉnh việc cấp màu/ hồ in cho máy.

Sản phẩm đạt chất lượng cao .

 

Xuất xứ : Trung quốc.

-----------------------------------------------------

Đáng giá :  A  | B++ B+ | C