Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Người bán đảm bảo

 

 

1/. Cung cấp hàng hoá đúng xuất xứ,  chủng loại, số lượng, chất lượng  theo yêu cầu ghi trong hợp đồng mua bán/ mail liên hệ ; có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại hợp pháp của khách hàng .

2/. Người Bán Đảm Bảo là một chương trình bán hàng, hỗ trợ thanh toán - chuyển hàng và bảo vệ người mua, áp dụng cho những người bán có chất lượng được chúng tôi  thẩm định và lựa chọn.

3/. Tuân thủ thời gian bảo hành theo điều kiện quy định của Nhà sản xuất.

 

ncsc.com.vn