Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Quy chế hoạt động

  www.ncsc.com.vn   được thành lập và hoạt động theo " Quy định về quản lý các website TMĐT "  của Bộ Công Thương – Việt nam.

Website là công cụ để giới thiệu, trao đổi, tìm kiếm  sản phẩm, dịch vụ ;  là nơi kết nối các khách hàng  Doanh nghiệp với Nhà cung ứng theo mô hình  Doanh nghiệp – Doanh nghiệp (B2B) , Doanh nghiệp – Khách hàng  (B2C).

NCSC Việt nam không thực hiện việc thanh toán trực tiếp qua website.

ncsc.com.vn đã thông báo hoạt động với cơ quan chức năng của Bộ Công thương VN theo quy định.

Khi đặt hàng, sử dụng  dịch vụ của  Cty NCS VIỆT NAM,  Quý  khách  đã hoàn toàn  đồng ý và chấp thuận các  điều kiện  được  trình bày dưới đây  như  :  Quy định đặt mua hàng, giao nhận,  thanh toán …  

Xin hãy đọc chúng một cách cẩn thận.

Cám ơn !

ncsc.com.vn

 

 
Website là công cụ để giới thiệu, trao đổi, tìm kiếm  sản phẩm, dịch vụ ;  là nơi kết nối các khách hàng  Doanh nghiệp với Nhà cung ứng theo mô hình  Doanh nghiệp – Doanh nghiệp (B2B) , Doanh nghiệp – Khách hàng  (B2C).
 
Khi đặt hàng, sử dụng  dịch vụ của  Cty NCS VIỆT NAM, Quý  khách  đã hoàn toàn  đồng ý và chấp thuận các  điều kiện  được  ghi  trong các phần được trình bày dưới đây :  Quy định đặt mua hàng, giao nhận,  thanh toán …  Xin hãy đọc chúng một cách cẩn thận.
Update 2014-11-27www.ncsc.com.vn   được thành lập và hoạt động theo  Quy định về quản lý hoạt động của các website TMĐT bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ  của Bộ Công thương – VN.
 
Website là công cụ để giới thiệu, trao đổi, tìm kiếm  sản phẩm, dịch vụ ;  là nơi kết nối các khách hàng  Doanh nghiệp với Nhà cung ứng theo mô hình  Doanh nghiệp – Doanh nghiệp (B2B) , Doanh nghiệp – Khách hàng  (B2C).
 
Khi đặt hàng, sử dụng  dịch vụ của  Cty NCS VIỆT NAM, Quý  khách  đã hoàn toàn  đồng ý và chấp thuận các  điều kiện  được  ghi  trong các phần được trình bày dưới đây :  Quy định đặt mua hàng, giao nhận,  thanh toán …  Xin hãy đọc chúng một cách cẩn thận.
Update 2014-11-27