Chinese
Tiếng Việt (Vietnamese) English (United Kingdom) Chinese

Vòng bi trục lưới

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Vòng bi đầu trục lưới in

Sử dụng cho máy in lưới trục hiệu Stork và các máy in lưới trục tương đương khác.

Kích thước thông dụng :  640 - 914  

Xuất xứ : Trung quốc

--------------------------------------------------

Đánh giá  :  A  /  B+-  B /  C